Michal Ludvík

07.02.2019

Dokončena rekonstrukce Domova Sluneční dvůr v České Lípě

Dokončili jsme činnost technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při rekonstrukci Domova Sluneční dvůr v České Lípě. V rámci rekonstrukce došlo k...

18.01.2019

Kanalizace Polepy

Dokončili jsme činnost technického dozoru na stavbě „Splašková kanalizace, Polepy“. V rámci akce bylo v obci Polepy vybudováno 7,3 km kanalizační sítě za 45...

09.01.2019

Otevření České besedy v Českém Dubu

Byla dokončena rekonstrukce a přístavba budovy bývalého kina v Českém Dubu za zhruba 30 milionů korun. Nově otevřená Česká beseda bude sloužit občanům...