Michal Ludvík

22.06.2018

Zateplení SOŠ a SOU Česká Lípa

Byla dokončena akce „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České...

19.06.2018

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost 3L studio s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa, lČ: 25462644, DIČ: CZ25462644, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u...

21.05.2018

Zahájení oprav areálu kostela v Horní Polici

V květnu byla zahájena obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici, kde pro Římskokatolickou farnost – arciděkanství Horní Police...