Horní Jelení - RUE Obecní úřad

/ Stavební úpravy městského úřadu v Horním Jelení

/ Horní Jelení, Pardubický kraj
/ zateplení svislých a obvodových konstrukcí a výměna výplní otvorů
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, zadávací řízení na dodavatele, administrace a řízení projektu, závěrečné vyhodnocení projektu, technický dozor stavebníka
/ 01/2010 - 10/2012
/ město Horní Jelení
/ investiční náklady: 1.2 mil. Kč

/ finanční podpora: SFŽP, OPŽP - 3.2.1. Realizace úspor energie OPŽP

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN