Lipová - Rekonstrukce vodní nádrže

/ Rekonstrukce Zámeckého rybníka Lipová u Šluknova

/ Lipová u Šluknova, Ústecký kraj
/ odbahnění rybníka, spojené s rekonstrukcí hráze, sdruženého objektu, odvodňovacích odpadů a patního drénu
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, zadávací řízení na dodavatele, administrace a řízení projektu, závěrečné vyhodnocení projektu, technický dozor stavebníka
/ 01/2009 - 02/2014
/ obec Lipová
/ investiční náklady: 17 mil. Kč

/ finanční podpora: SFŽP, OPŽP - 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny OPŽP

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN