Lipová - Rekonstrukce podstávkového domu

/ Stavební úpravy č.p. 424 pro změnu užívání na Informační a poradenské centrum v krajině podstávkových domů

/ Lipová, Ústecký kraj
/ kompletní stavební úpravy objektu na Informační a poradenské centrum
/ specifikace činnosti: zadávací řízení na dodavatele stavby projektu, technický dozor investora
/ 10/2010 - 09/2013
/ Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska
/ investiční náklady: 15 mil. Kč

/ finanční podpora: ERDF, Cíl 3 - Přeshraniční spolupráce Cíl 3

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN