Ostřetín - Zateplení budovy ZŠ

/ Realizace úspor energie ZŠ Ostřetín

/ Ostřetín, Pardubický kraj
/ zateplení svislých a obvodových konstrukcí a výměna výplní otvorů
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, zadávací řízení na dodavatele, administrace a řízení projektu, závěrečné vyhodnocení projektu, technický dozor stavebníka
/ 09/2009 - 09/2014
/ obec Ostřetín
/ investiční náklady: 3.76 mil. Kč

/ finanční podpora: SFŽP, OPŽP - 3.2.1. Realizace úspor energie OPŽP

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN