Labské Chrčice - Oprava místních komunikací

/ Labské Chrčice - komplexní obnova dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce

/ Labské Chrčice, Pardubický kraj
/ obnova místních komunikací ve 2 úsecích, oprava chodníků a zpevněných ploch nájezdů na místní komunikace, rozšíření veřejného osvětlení, nákup venkovního mobiliáře pro veřejná prostranství obce, výsadba veřejné zeleně, nákup techniky pro údržbu zeleně
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, zadávací řízení na dodavatele projektu, administrace a řízení projektu, technický dozor stavebníka
/ 01/2009 - 11/2010
/ obec Labské Chrčice
/ investiční náklady: 5.173 mil. Kč

/ finanční podpora: SZIF, PRV - 3.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic PRV

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN