Kostelec nad Černými lesy - Kanalizace 1. část

/ Kostelec nad Černými lesy - splašková kanalizace - II. etapa - 1. část

/ Kostelec nad Černými lesy, Středočeský kraj
/ vybudování oddílné gravitační splaškové kanalizace se zaústěním do stávajícího systému oddílné gravitační kanalizace
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, administrace a řízení projektu, závěrečné vyhodnocení projektu, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP
/ 01/2009 - 12/2015
/ město Kostelec nad Černými lesy
/ investiční náklady: 22.58 mil. Kč

/ finanční podpora: SFŽP, OPŽP - 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů OPŽP

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN