Podůlšany - Kanalizace a ČOV/ Kanalizace Podůlšany

/ Podůlšany, Pardubický kraj
/ vybudování systému splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, zadávací řízení na dodavatele, administrace a řízení projektu, závěrečné vyhodnocení projektu, technický dozor stavebníka
/ 10/2007 - 01/2012
/ obec Podůlšany
/ investiční náklady: 17.53 mil. Kč

/ finanční podpora: SZIF, PRV - 3.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic PRV

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN