Ostřetín - Kanalizace/ Kanalizace Ostřetín

/ Ostřetín, Pardubický kraj
/ vybudování tlakové kanalizace v celkové délce 12 066 m
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, zadávací řízení na dodavatele, administrace a řízení projektu, závěrečné vyhodnocení projektu, technický dozor stavebníka
/ 04/2008 - 09/2014
/ obec Ostřetín
/ investiční náklady: 44 mil. Kč

/ finanční podpora: SFŽP, OPŽP - 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů OPŽP

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN