Slunečná - Úprava vzhledu obce

/ Obec Slunečná - zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce

/ Slunečná, Liberecký kraj
/ obnova místních komunikací v 11 úsecích, obnova veřejného osvětlení, nákup 2 čekáren na autobusové zastávky, obnovení zatravněných ploch, nákup techniky na údržbu zeleně
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, zadávací řízení na dodavatele, administrace a řízení projektu
/ 10/2009 - 12/2010
/ obec Slunečná
/ investiční náklady: 1.92 mil. Kč

/ finanční podpora: SZIF, PRV - 3.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic PRV

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN