Heřmanův Městec - Obnova vodních nádrží

/ Obnova vodních nádrží v k. ú. Heřmanův Městec

/ Heřmanův Městec, Pardubický kraj
/ obnova tří malých vodních nádrží na toku Konopky, vytvoření mokřední plochy o rozloze 1 192 m2 (cca 21 %) na vodní nádrži
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, zadávací řízení na dodavatele, administrace a řízení projektu, závěrečné vyhodnocení projektu, technický dozor stavebníka
/ 01/2009 - 08/2010
/ město Heřmanův Městec
/ investiční náklady: 5.8 mil. Kč

/ finanční podpora: SFŽP, OPŽP - 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny OPŽP

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN