Opatovice nad Labem - Zateplení ZŠ

/ Realizace úspor energie ZŠ Opatovice nad Labem

/ Opatovice nad Labem, Pardubický kraj
/ RUE - zateplení objektu základní školy v Opatovicích nad Labem
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, zadávací řízení na dodavatele, administrace a řízení projektu, závěrečné vyhodnocení projektu, technický dozor stavebníka
/ 01/2008 - 12/2011
/ obec Opatovice nad Labem
/ investiční náklady: 14 mil. Kč

/ finanční podpora: SFŽP, OPŽP - 3.2.1. Realizace úspor energie OPŽP

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN