Kublov - Kanalizace

/ Kanalizace Kublov

/ Kublov, Středočeský kraj
/ vybudování splaškové kanalizace a ČOV v obci Kublov
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, zadávací řízení na dodavatele projektu, administrace a řízení projektu, závěrečné vyhodnocení projektu, technický dozor stavebníka
/ 02/2008 - 08/2011
/ obec Kublov
/ investiční náklady: 68 mil. Kč

/ finanční podpora: SFŽP, OPŽP - 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů OPŽP

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN