Brloh - Rekonstrukce a odbahnění rybníka

/ Rekonstrukce a odbahnění MVN Mlýnský

/ Brloh, Pardubický kraj
/ odbahnění rybníka Mlýnský, oprava břehů vodní nádrže, oprava hráze v délce 200 m a výstavba nového bezpečnostního přelivu
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, zadávací řízení na dodavatele, administrace a řízení projektu, závěrečné vyhodnocení projektu, technický dozor stavebníka
/ 08/2010 - 08/2013
/ obec Brloh
/ investiční náklady: 2.3 mil. Kč

/ finanční podpora: SFŽP, OPŽP - 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny OPŽP

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN