Dubany - Rekonstrukce a odbahnění malé vodní nádrže

/ Rekonstrukce a odbahnění malé vodní nádrže Dubany

/ Dubany, Pardubický kraj
/ rekonstrukce vodní nádrže Dubany spočívající v odtěžení sedimentu, úpravě litorálu, opravě svahů vodní nádrže vně i mimo prostor litorálního pásma a opravě výpustného zařízení
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, zadávací řízení na dodavatele, administrace a řízení projektu, závěrečné vyhodnocení projektu, technický dozor stavebníka
/ 08/2010 - 08/2013
/ obec Dubany
/ investiční náklady: 2 mil. Kč

/ finanční podpora: SFŽP, OPŽP - 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny OPŽP

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN