Chotovice - Komunikace

/ Chotovice - oprava místních komunikací

/ Chotovice, Liberecký kraj
/ obnova místních komunikací ve dvou usecích, včetně osvětlovacích těles pro lampy veřejného osvětlení a zpevnění ploch na stanovištích kontejnerů na komunální odpad; provedení parkových úprav v prostoru návsi
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, zadávací řízení na dodavatele, administrace a řízení projektu, závěrečné vyhodnocení projektu, technický dozor stavebníka
/ 10/2009 - 11/2010
/ obec Chotovice
/ investiční náklady: 2.31 mil. Kč

/ finanční podpora: SZIF, PRV - 3.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic PRV

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN