Uhersko - Realizace úspor energie

/ Zateplení mateřské školy Uhersko č.p. 7

/ Uhersko, Pardubický kraj
/ zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, nahrazení stávajících výplní otvorů za izolační okna a dveře a zateplení střechy
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, zadávací řízení na dodavatele, administrace a řízení projektu, technický dozor stavebníka
/ 02/2012 - 12/2014
/ obec Uhersko
/ investiční náklady: 2.041 mil. Kč

/ finanční podpora: SFŽP, Zelená úsporám pro veřejné budovy PRV

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN