Labské Chrčice - Památky/ Labské Chrčice - obnova kulturního dědictví venkova

/ Labské Chrčice, Pardubický kraj
/ obnova památek - hřbitovní zdi se vstupní bránou, kaple a márnice
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, zadávací řízení na dodavatele, administrace a řízení projektu, závěrečné vyhodnocení projektu, technický dozor stavebníka
/ 02/2011 - 03/2013
/ obec Labské Chrčice
/ investiční náklady: 1.3 mil. Kč

/ finanční podpora: SZIF, PRV - 3.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova PRV

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN