Chroustovice - Kanalizace/ Dokončení kanalizace Chroustovice, intenzifikace ČOV Chroustovice

/ Chroustovice, Pardubický kraj
/ výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací, intenzifikace ČOV Chroustovice
/ specifikace činnosti: zadávací řízení na dodavatele projektu, administrace a řízení projektu, závěrečné vyhodnocení projektu, technický dozor stavebníka
/ 06/2011 - 03/2015
/ městys Chroustovice
/ investiční náklady: 20 mil. Kč

/ finanční podpora: MZE, Podprogram 129 183 - Podpora výstavby a obnovy kanalizací pro veřejnou potřebu MZE

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN