Neuměřice - Rekonstrukce objektu

/ Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu v Neuměřicích

/ Neuměřice, Středočeský kraj
/ rekonstrukce stávajícího objektu bývalé školy, včetně zateplení, úpravy vytápění a parkové úpravy
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, zadávací řízení na dodavatele, administrace a řízení projektu, závěrečné vyhodnocení projektu, technický dozor stavebníka
/ 10/2011 - 09/2015
/ obec Neuměřice
/ investiční náklady: 1.29 mil. Kč

/ finanční podpora: SZIF, PRV - 3.2.1.2. Občanské vybavení a služby PRV, SFŽP, OPŽP - 3.2.1. Realizace úspor energie OPŽP

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN