Jinočany - Rekonstrukce rybníka

/ Revitalizace Jinočanského rybníka

/ Jinočany, Středočeský kraj
/ revitalizace malé vodní nádrže, resp. provedení odtěžení sedimentů ze dna nádrže (290 m3), obnova nábřežních zdí a vjezdu, včetně dorovnání terénu, jeho ohumusování a osetí s následnou zálivkovou péčí
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, zadávací řízení na dodavatele, administrace a řízení projektu, závěrečné vyhodnocení projektu, technický dozor stavebníka
/ 11/2012 - 07/2015
/ obec Jinočany
/ investiční náklady: 600 tis. Kč

/ finanční podpora: SFŽP, OPŽP - 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny OPŽP

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN