Chroustovice - Realizace úspor energie

/ Zateplení objektu požární zbrojnice Chroustovice

/ Chroustovice, Pardubický kraj
/ zateplení fasádních plášťů, výměna oken a zateplení střechy objektu požární zbrojnice v městysy Chroustovice
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, zadávací řízení na dodavatele projektu, administrace a řízení projektu, závěrečné vyhodnocení projektu, technický dozor stavebníka
/ 02/2012 - 03/2015
/ městys Chroustovice
/ investiční náklady: 1.184 mil. Kč

/ finanční podpora: SFŽP, OPŽP - 3.2.1. Realizace úspor energie OPŽP

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN