Lipová - Revitalizace zeleně

/ Revitalizace zeleně v obci Lipová

/ Lipová, Ústecký kraj
/ doplnění, obnova a nové založení prvků zeleně, ošetření stávajících dřevin v alejích v částech Extravilán, Intravilán, ÚSES
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, administrace a řízení projektu, závěrečné vyhodnocení projektu, technický dozor stavebníka
/ 01/2014 - 06/2016
/ obec Lipová
/ investiční náklady: 10.5 mil. Kč

/ finanční podpora: SFŽP, OPŽP 6.3 - Obnova krajinných struktur a 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny OPŽP

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN