Lipová - Biocentrum

/ Realizace LBC 27 - ÚSES Biocentrum

/ Lipová, Ústecký kraj
/ odtěžení naplavenin z lokality, vytvoření ploché údolní nivy, revitalizace koryta potoka, založení mokřadů, doprovodná zeleň
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, zadávací řízení na dodavatele, administrace a řízení projektu, závěrečné vyhodnocení projektu, technický dozor stavebníka
/ 06/2012 - 08/2015
/ obec Lipová
/ investiční náklady: 7.5 mil. Kč

/ finanční podpora: SFŽP, OPŽP - 6.3 Obnova krajinných struktur OPŽP

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN