Dolánky nad Ohří - Kanalizace

/ Dolánky nad Ohří - Kanalizace

/ Dolánky nad Ohří, Ústecký kraj
/ tlakový větvený kanalizační systém v úhrnné délce 5633,6 m, s připojením na ČOV Doksany včetně odbočných částí s domovními čerpacími jednotkami
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, administrace a řízení projektu, závěrečné vyhodnocení projektu, technický dozor stavebníka
/ 05/2014 - 03/2016
/ obec Dolánky nad Ohří
/ investiční náklady: 15 mil. Kč

/ finanční podpora: SFŽP, OPŽP - 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů OPŽP

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN