Lipová - Rekonstrukce kostela

/ Stavební úpravy stávajícího kostela Sv.Šimona a Judy v Lipové

/ Lipová, Ústecký kraj
/ rekonstrukce kulturní památky spočívající ve výměně střešní krytiny, opravě krovu, renovaci oken a dveří a doplnění nové fasády
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, zadávací řízení na dodavatele, administrace a řízení projektu, závěrečné vyhodnocení projektu, technický dozor stavebníka
/ 06/2014 - 12/2015
/ obec Lipová
/ investiční náklady: 6.2 mil. Kč

/ finanční podpora: RR regionu soudržnosti SZ, ROP SZ - 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury ROP SZ

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN