Karel Dryák - Malá vodní nádrž Vítov

/ Výstavba MVN Vítov a revitalizace části Červeného potoka

/ Vítov - Žižice, Středočeský kraj
/ výstavba malé vodní nádrže - vybudování vodní nádrže se zemní hrází, výpustným zařízením a bezpečnostním přelivem; revitalizace úseku Červeného potoka a výsadba doprovodných dřevin
/ specifikace činnosti: zadávací řízení na dodavatele projektu, administrace projektu, technický dozor stavebníka
/ 09/2014 - 12/2015
/ Karel Dryák
/ investiční náklady: 21.2 mil. Kč

/ finanční podpora: SFŽP, OPŽP - 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny OPŽP

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN