Kostelec nad Labem - Čistící vůz

/ Pořízení zametacího vozu za účelem snížení prašnosti v Kostelci nad Labem

/ Kostelec nad Labem, Středočeský kraj
/ nákup vozu s funkcí zametání a sběru prachových usazenin včetně systému skrápění
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, zadávací řízení na dodavatele, administrace a řízení projektu, závěrečné vyhodnocení projektu
/ 08/2012 - 10/2015
/ město Kostelec nad Labem
/ investiční náklady: 4 mil. Kč

/ finanční podpora: SFŽP, OPŽP - 2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů OPŽP

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN