Drozdov - Kanalizace a ČOV

/ Drozdov - Kanalizace a ČOV, vodovod a vodojem

/ Drozdov, Středočeský kraj
/ realizace vodovodního přivaděče v celkové délce 5,6 km, vodovodu v celkové délce 5,8 km, vodojemu 300 m3, kanalizace v celkové délce 5,2 km a ČOV o kapacitě 900 EO v obci Drozdov
/ specifikace činnosti: zadávací řízení na dodavatele stavby projektu, závěrečné vyhodnocení akce, technický dozor investora, koordinátor BOZP
/ 11/2015 - 11/2019
/ obec Drozdov
/ investiční náklady: 111.9 mil. Kč

/ finanční podpora: MZE, Program 129 250 Vodovody a kanalizace MZE

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN