Římskokatolická farnost - Kostel v Horní Polici

/ Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici

/ Horní Police, Liberecký kraj
/ rekonstrukce kostela včetně jeho střešních konstrukcí, ambitu, zvonice, nádvoří a zahrady a restaurátorských prací
/ specifikace činnosti: technický dozor stavebníka
/ 04/2018 - 04/2020
/ Římskokatolická farnost – arciděkanství Horní Police
/ investiční náklady: 57.9 mil. Kč

Naše projekty

kontakty

/ ARCHITEKTURA A DESIGN