zahlavi

 

Odevzdané žádosti o dotaci na podporu přírodních zahrad ZŠ

/ 2018
V lednu jsme zpracovali a podali dvě žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Vypracovali jsme žádost o dotaci na vybudování nové školní zahrady za účelem venkovní výuky školních předmětů v obci Veleň. Druhý projekt je zaměřen na revitalizaci školní zahrady za účelem výuky i odpočinku žáků ZŠ T. Stolzové v Kostelci nad Labem.