zahlavi

 

Říčany - Liniová zeleň

/ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
A KOORDINÁTOR BOZP

/ Výsadba celoplošné liniové zeleně v okolí Říčan

/ Říčany, Středočeský kraj
/ výsadba stromů a keřů a založení trávníku ve vybraných lokalitách
/ specifikace činnosti: technický dozor stavebníka
/ 12/2018 - 12/2018
/ město Říčany
/ investiční náklady: 2.9 mil. Kč