zahlavi

 

Liberecký kraj - Gymnázium v Jablonci nad Nisou

/ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
A KOORDINÁTOR BOZP

/ Výměna oken na objektu Gymnázia Jablonec nad Nisou, U Balvanu

/ Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj
/ částečná výměna oken na objektu gymnázia
/ specifikace činnosti: koordinátor BOZP
/ 06/2018 - 09/2018
/ Liberecký kraj
/ investiční náklady: 3 mil. Kč