zahlavi

 

Univerzita Karlova - Rekonstrukce poslucháren

/ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
A KOORDINÁTOR BOZP

/ Rekonstrukce velkých poslucháren FF UK v Praze

/ Praha 1
/ rekonstrukce vybraných velkých poslucháren a učeben včetně hlavní centrální auly uvnitř dvora v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
/ specifikace činnosti: koordinátor BOZP
/ 12/2017 - 09/2019
/ Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
/ investiční náklady: 72.5 mil. Kč


img
img img img img