zahlavi

 

Praha Čakovice - Výdejna

/ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
A KOORDINÁTOR BOZP

/ Stavební úpravy a změna využití stavby ZŠ Jizerská - výdejna jídel 1. NP školní výdejny ul. Jizerská č.p. 816, parc. č. 1151/12

/ Městská část Praha - Čakovice
/ úprava prostor pro potřeby výdejny spočívající ve výměně rozvodů, osvětlení, vzduchotechniky a opravy povrchů včetně podlah a dodávka vnitřního vybavení
/ specifikace činnosti: technický dozor stavebníka
/ 07/2017 - 01/2018
/ Městská část Praha - Čakovice
/ investiční náklady: 3 mil. Kč


img
img img img img img