zahlavi

 

České přístavy - Komunikace a přejezd

/ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
A KOORDINÁTOR BOZP

/ Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí; Zabezpečení přejezdu v km 2,067 vlečky České přístavy a.s.

/ Mělník, Středočeský kraj
/ výstavba připojovací komunikace, manipulační a odstavné plochy, terénní úpravy a oplocení, veřejné osvětlení, vegetační úpravy a dále zabezpečení přejezdu vlečky
/ specifikace činnosti: koordinátor BOZP
/ 09/2018 - 02/2019
/ České přístavy, a.s.
/ investiční náklady: 21.9 mil. Kč