zahlavi

 

Lipová - Veřejné osvětlení

/ DOTACE A PORADENSTVÍ

/ Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Lipová

/ Lipová, Ústecký kraj
/ rekonstrukce a pořízení úsporných osvětlovacích těles
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, zadávací řízení na dodavatele projektu, administrace a řízení projektu, závěrečné vyhodnocení projektu
/ obec Lipová
/ investiční náklady: 2.7 mil. Kč

finanční podpora: MPO, Státní program na podporu úspor energie, Program EFEKT II MPO