zahlavi

 

ZŠ Kostelec nad Labem - Přírodní zahrada

/ DOTACE A PORADENSTVÍ

/ Přírodní zahrada ZŠ T. Stolzové, Kostelec nad Labem

/ Kostelec nad Labem, Středočeský kraj
/ revitalizace školní zahrady za účelem environmentálního vzdělávání. Bude vytvořena pergola především pro účely venkovní výuky, v zahradě bude umístěna voliéra - vytvoření záchranné stanice pro ptactvo, mikádo z dřevěné kulatiny, ohniště s posezením a přešlapovou dráhou, lavice kolem stromu, záhony, bedny s nářadím a kompostér
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti
/ 01/2018 - 08/2019
/ Základní škola T. Stolzové Kostelec nad Labem, p.o.
/ investiční náklady: 540 tis. Kč

/ finanční podpora: SFŽP, NPŽP - 6.1 - Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta NPŽP