zahlavi

 

Lipová - Pieta a Grohmannův kříž

/ DOTACE A PORADENSTVÍ

/ Obnova sakrálních památek v obci Lipová - Pieta a Grohmannův kříž

/ Lipová, Ústecký kraj
/ restaurování vybraných sakrálních památek na území obce Lipová - Grohmannova kříže a Piety
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, zadávací řízení na dodavatele projektu, administrace a řízení projektu, závěrečné vyhodnocení projektu
/ 11/2016 - 06/2018
/ obec Lipová
/ investiční náklady: 350 tis. Kč

/ finanční podpora: MMR, Podpora obnovy sakrálních památek v majetku obceMMRimg
img img