zahlavi

 

Lipová - Místa pasivního odpočinku

/ DOTACE A PORADENSTVÍ

/ Vytvoření míst pasivního odpočinku v obci Lipová

/ Lipová, Ústecký kraj
/ vytvoření pěti míst pasivního odpočinku umístěním vždy jednoho přístřešku s posezením na každém místě
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, zadávací řízení na dodavatele projektu, administrace a řízení projektu
/ 02/2017 - 09/2018
/ obec Lipová
/ investiční náklady: 230 tis. Kč

/ finanční podpora: MZE, program 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017 MZe