zahlavi

 

Labské Chrčice - Bezbariérové chodníky

/ DOTACE A PORADENSTVÍ

/ Bezbariérové chodníky v obci Labské Chrčice

/ Labské Chrčice, Pardubický kraj
/ vybudování soustavy nových bezbariérových chodníků podél silnice III/32710 a III/32714, celková délka úpravy chodníku činí 638, 3 m
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, závěrečné vyhodnocení projektu
/ 01/2013 - 06/2015
/ obec Labské Chrčice
/ investiční náklady: 2 mil. Kč

/ finanční podpora: SFDI, Bezpečnost dopravy SFDI