architektura a designIvana Ludvikova Ing. arch. Ivana Ludvíková
Designérka televizního pořadu Jak se staví sen.


/ zpracování hmotových a architektonických studií na základě investičního záměru investora a vyhodnocení možností nemovitosti z hlediska požadavků dotčených orgánů, podmínek územně plánovací dokumentace a obecně technických požadavků na výstavbu

/ zajištění všech stupňů projektové dokumentace dle podmínek stavebního zákona a požadavků investora

/ zajištění marketingových podkladů, brožur, vizualizací, modelů a prezentace projektů pro obchodní účely investora

/ zastoupení investora ve všech stupních projednání záměru s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, správci sítí a dotčenými vlastníky nemovitostí, inženýring (zajištění nezbytných povolení k realizaci záměru a kolaudačního souhlasu)

/ design interiérů, návrhy členění nájemních prostor a klientských změn

klikněte na naše projekty pro detailní informace o projektech a klientech v oblasti architektury a urbanismu

O společnosti

o spolecnosti

/ NAŠE SLUŽBY