dotace a poradenství/ aktivně sledujeme dění ve všech oblastech podpory z národních zdrojů a fondů EU a orientujeme se ve struktuře řídících orgánů, zprostředkujících subjektů a jejich legislativě

/ zanalyzujeme ekonomické, technické a personální možnosti žadatele o dotaci a zhodnotíme a posoudíme stávající přípravu konkrétního projektu a jeho přijatelnost do určeného dotačního titulu

/ žádost o dotaci zpracujeme dle směrnic, postupů a osnov poskytovatele dotace a projednáme žádosti s dotčenými orgány

/ zajistíme zpracování potřebných odborných posudků, finančních a ekonomických analýz, apod.

/ připravíme zadávací dokumentaci a organizačně zajistíme průběh zadávacího řízení dle platného zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

/ finančně a technicky zadministrujeme realizaci dotovaného projektu (financování a monitorování, technický dozor investora)

/ zajistíme publicitu projektu, organizačně zabezpečíme kontroly ze strany dotčených orgánů

/ budeme monitorovat případné zkušební provozy

/ zajistíme souhrn všech dat a příslušných dokumentů za dobu realizace a připravíme Závěrečnou monitorovací zprávu, Závěrečný audit

klikněte na naše projekty pro detailní informace o projektech a klientech v oblasti dotací a poradenské činnosti

O společnosti

o spolecnosti

/ NAŠE SLUŽBY