zahlavi

 

Osvědčení koordinátor BOZP

/ NAŠE CERTIFIKÁTYimg

Osvědčení o ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi