zahlavi

 

Ministerstvo financí - Sanační opatření Letenská

/ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
A KOORDINÁTOR BOZP

/ Sanační opatření proti vlhkosti objektu Letenská 525/15, Praha 1

/ Praha 1
/ udržovací práce, jejichž záměrem je zamezit pronikání vlhkosti do interiéru, aby nedocházelo k degradaci materiálů
/ specifikace činnosti: koordinátor BOZP
/ 03/2020 - 12/2020
/ Ministerstvo financí
/ investiční náklady: 43.3 mil. Kč


img
img img