zahlavi

 

Děčín - Rekonstrukce ulice Bezručova

/ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
A KOORDINÁTOR BOZP

/ Rekonstrukce ul. Bezručova – úsek č. X.5

/ Děčín, Ústecký kraj
/ rekonstrukce ulice Bezručova v celkové délce 81,51 m zahrnující novou komunikaci, parkovací plochy, chodníky, úpravu stávajícího odvodnění, výsadbu stromů, úpravy městského mobiliáře, úpravy veřejného osvětlení, datové rozvody města a úpravu dopravního značení
/ specifikace činnosti: technický dozor stavebníka
/ 11/2019 - 08/2020
/ statutární město Děčín
/ investiční náklady: 6.4 mil. Kč