zahlavi

 

Ministerstvo financí - Cihelná

/ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
A KOORDINÁTOR BOZP

/ Rekonstrukce objektu Cihelná 548/4, Praha 1

/ Praha 1
/ rekonstrukce historického objektu z roku 1870 na administrativní zázemí ministerstva financí
/ specifikace činnosti: koordinátor BOZP
/ 10/2019 - 06/2020
/ Ministerstvo financí
/ investiční náklady: 98.9 mil. Kč