zahlavi

 

Mělnické Vtelno - Sportovní hřiště

/ DOTACE A PORADENSTVÍ

/ Sportoviště v areálu základní školy Mělnické Vtelno

/ Mělnické Vtelno, Středočeský kraj
/ odstranění starého tartanového povrchu původního hřiště a vybudování nového multifukčního hřiště společně s běžeckou dráhou, doskočištěm a šplhací konstrukcí
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti, zadávací řízení na dodavatele projektu, administrace a řízení projektu, závěrečné vyhodnocení projektu
/ 11/2018 - 02/2020
/ obec Mělnické Vtelno
/ investiční náklady: 2.3 mil. Kč

/ finanční podpora: MMR, Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR