zahlavi

 

Těchlovice - Kanalizace a ČOV

/ DOTACE A PORADENSTVÍ

/ Kanalizace a ČOV Těchlovice, etapa I

/ Těchlovice, Ústecký kraj
/ vybudování veřejné oddílné splaškové kanalizace o délce 3552 m zakončené ČOV
/ specifikace činnosti: příprava, zpracování a akceptace žádosti
/ 10/2009 - 03/2010
/ Obec Těchlovice
/ investiční náklady: 46.2 mil. Kč

/ finanční podpora: SFŽP, OPŽP - 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů OPŽP