zahlavi

 

Bytový projekt Nad Vltavským údolím

/ PROJECT MANAGEMENT

/ Praha 6 - Suchdol
/ 01/2004 - 12/2004
/ Ungelt Partners, Rosekeen
/ investiční náklady: 150 mil. Kč