Michal Ludvík

13.11.2017

Slavnostní otevření zdravotního střediska v Českém Dubu

Dne 31. 10. byla veřejnosti slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná budova zdravotního střediska s výjezdovou základnou Zdravotnické záchranné služby...

08.11.2017

100% úspěšnost žádostí o dotaci na vodovody a kanalizace

Všechny námi zpracované a podané žádosti o zařazení akcí do Programu 129 300 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II...

20.10.2017

Dokončena rekonstrukce budovy v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Dokončili jsme činnost koordinátora BOZP na akci Rekonstrukce objektu v ul. Ivana Olbrachta č. p. 59 v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi pro potřeby Městského...