Michal Ludvík

21.05.2018

Zahájení oprav areálu kostela v Horní Polici

V květnu byla zahájena obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici, kde pro Římskokatolickou farnost – arciděkanství Horní Police...

12.04.2018

Schváleny žádosti na zateplení veřejných budov

Byly schváleny všechny námi zpracované žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí 2014-2020 na snížení energetické náročnosti veřejných...

04.04.2018

Ukončení projektu výstavby pečovatelských bytů v Chocni

Koncem března byla ukončena akce Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu pečovatelské služby ve městě Choceň spolufinancovaná Ministerstvem pro místní...