Michal Ludvík

28.06.2017

Schválené žádosti o podporu na výstavbu kanalizací a ČOV

Byly schváleny žádosti z Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 na výstavbu kanalizací a výstavbu, modernizaci a intenzifikaci čistíren...

28.06.2017

Zahájení rekonstrukce sportovní haly v Čelákovicích

Od června probíhá rozsáhlá Rekonstrukce sportovní haly Vikomt, Čelákovice. V rámci projektu, kde působíme jako technický dozor a koordinátor BOZP, dojde k...

21.06.2017

Přestavba zahradního pavilonu Gymnázia Oty Pavla

Začátkem června proběhlo předání staveniště, a tím započala realizace akce Gymnázium Loučanská, P5 – přestavba zahradního pavilonu na učebny. 3L studio...