Michal Ludvík

18.04.2017

Úspěšné žádosti o dotaci

V prvním čtvrtletí byly schváleny žádosti z Integrovaného regionálního operačního programu na podporu mateřských škol v sociálně vyloučených lokalitách....

05.04.2017

Zahájení TDS na akci Silnice II/273 úsek hranice kraje - Okna

V březnu jsme zahájili výkon činnosti technického dozoru stavebníka na akci Silnice II/273 úsek hranice kraje - Okna. Více o rekonstrukci najdete na stránkách...

14.03.2017

Narozeniny 3L

Minulý měsíc oslavilo 3L studio už 14. úspěšný rok svojí existence na trhu. Oslava byla tradičně spojena s podáním žádostí do následujících programů:...