Michal Ludvík

08.12.2016

Úspěšně uzavřené projekty

S koncem roku 2016 nastává čas uzavření projektů, jež se financovaly z EU v minulém programovém období 2007-2013. Veškeré naše projekty, které byly v rámci...

10.11.2016

Úspěšně dokončené projekty z programu Ministerstva zemědělství

Během října byly úspěšně dokončeny projekty z Programu 16 – Udržování a obnova kulturního dědictví venkova, který poskytuje Ministerstvo zemědělství. V...

14.10.2016

Přestavba pavilonu Odborného učiliště Vyšehrad

V září byly zahájeny práce na projektu rekonstrukce pavilonu na pozemku Odborného učiliště Vyšehrad, na kterém se 3L studio podílí výkonem technického dozoru...