Michal Ludvík

23.09.2016

Zahájení TDS a BOZP na ZŠ Speciální v České Lípě

V září jsme zahájili výkon činnosti TDS a BOZP na akci Dostavba ZŠ Speciální, Česká Lípa – demolice a novostavba pavilonu D. ZŠ a MŠ Jižní "škola pro...

23.09.2016

Kaplička v Neuměřicicích

Začátkem září byla dokončena obnova kapličky v Neuměřicích díky projektu Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny v obci...

11.07.2016

Otevření interaktivního altánu v zahradách rezidence RoSa

V prvním červnovém týdnu byl otevřen v zahradách Rezidence RoSa interaktivní altán, který byl financován z grantu Nadace Vinci. Vznik altánu byl umožněn díky...