Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016
23 / 02 / 2022

Dokončena IV. etapa výsadby zeleně v Říčanech

V lednu 2022 byla dokončena realizace IV. etapy výsadby krajinné zeleně v Říčanech a nyní probíhá 3letá rozvojová a následná péče. Předmětem projektu je výsadba stromů, keřů a založení květnatých luk na 15 lokalitách v okolí města Říčany s cílem vytvořit nový ekostabilizační prvek na zemědělsky obhospodařovaných plochách. Pro město Říčany zajišťujeme na projektu technický dozor jak při realizaci, tak v období rozvojové a následné péče.
Projekt