Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Koordinátor BOZP


Provádíme činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi.

Úkolem koordinátora BOZP na staveništi je zabezpečit prevenci rizik a dohlížet na bezpečnost práce v průběhu výstavby.


Naši pracovníci jsou držiteli osvědčení k činnosti koordinátora BOZP na staveništi s dlouholetými zkušenostmi v oblasti BOZP.

Zajišťujeme důsledný výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.


Zpracujeme plán BOZP ve fázi přípravy realizace stavby, provedeme jeho aktualizaci
ve fázi realizace stavby a kontrolujeme jeho dodržování.