Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Zadávání veřejných zakázek


S námi zvládnete zadávací řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) i dle podmínek jednotlivých dotačních titulů.

Zajištujeme komplexní administrativní, organizační a právní služby v průběhu zadávacího řízení.
S ohledem na charakter veřejné zakázky Vám navrhneme vhodný druh zadávacího řízení.

Následně zpracujeme zadávací dokumentaci v souladu se ZZVZ a dalšími předpisy (směrnicí zadavatele a metodickým pokynem poskytovatele dotace apod.)

Zajistíme důsledný průběh zadávacího řízení na dodavatele dle zákona a v souladu dalšími předpisy.

Uveřejníme povinné dokumenty na profilu zadavatele a formuláře ve Věstníku veřejných zakázek a také v Úředním věstníku EU.