Michal Ludvík

28.01.2020

Dokončena Rekonstrukce Domova pro seniory, Na Blatech čp. 3211, Česká Lípa

Rekonstrukce Domova pro seniory, Na Blatech čp. 3211, v České Lípě je hotová. Pro město Česká Lípa jsme při realizaci akce vykonávali technický dozor...

16.01.2020

Probíhající práce v areálu areálu kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici

Práce na obnově areálu kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici jsou v plném proudu tak, aby mohly být letos v dubnu dokončeny, a náš technický dozor je...

10.01.2020

Dokončena akce Snížení energetické náročnosti bytových domů v Zákupech

V letech 2018-2019 jsme pro město Zákupy zajišťovali činnost technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při snižování energetické náročnosti celkem 13...