Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

SPÚ, Mšeno - Vodohosp. opatření a polní cesty Skramouš

Výstavba retenční nádrže s odtokem, sypané hráze s obslužnou komunikací, součástí je i výsadba zeleně, přeložka vodovodu a rekonstrukce odtokové části koryta Skramoušského potoka.

Klient: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mělník a město Mšeno

Investiční náklady: 13,7 mil. Kč

Termín plnění: 7/2020 - 11/2020

Lokalita: Skramouš, Středočeský kraj

Dotační program:

Naše služby
  • Koordinátor BOZP
  • Technický dozor stavebníka