Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

SPÚ - Zeleň Verneřice

Výsadba LBC9, LBK64 a KZ1 v k.ú. Verneřice, je navržena výsadba ekostabilizačních prvků Územního systému ekologické stability, konkrétně lokálního biocentra LBC 9, lokálního biokoridoru LBK 64 a krajinné zeleně KZ1.

Klient: ČR - SPÚ, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín

Investiční náklady: 3 mil. Kč

Termín plnění: 8/2023 -

Lokalita: Verneřice, Ústecký kraj

Dotační program:

Naše služby
  • Technický dozor stavebníka