Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Podůlšany - Kanalizace a ČOV

Vybudování systému splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

Klient: Obec Podůlšany

Investiční náklady: 17,5 mil. Kč

Termín plnění: 10/2007 - 1/2012

Lokalita: Podůlšany, Pardubický kraj

Dotační program: SZIF, PRV - 3.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic

Naše služby
  • Technický dozor stavebníka
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci