Sídlo firmy
Jiřího z Poděbrad 1435
470 01 Česká Lípa
Česka republika
tel.: +420 487 837 479
fax: +420 487 837 479
IČ: 25462644
DIČ: CZ25462644
Kancelář
Pobřežní 667/78
186 00 Praha 8
Česka republika
tel.: +420 222 327 004
fax: +420 222 327 016

Býšť - Zateplení ZŠ Eduarda Napravnika

Zateplení základní školy v obci Býšť, skládající se celkem z 6 vzájemně propojených objektů.

Klient: Obec Býšť

Investiční náklady: 11 mil. Kč

Termín plnění: 1/2008 - 11/2010

Lokalita: Býšť, Pardubický kraj

Dotační program: SFŽP, OPŽP - 3.2.1. Realizace úspor energie

Naše služby
  • Závěrečné vyhodnocení projektu
  • Administrace a řízení projektu
  • Zadávací řízení na dodavatele
  • Příprava, zpracování a akceptace žádosti o dotaci